6. L’enginyeria al servei del desenvolupament humà i la cooperació internacional

 

6.1. La cooperació tecnològica al llarg del segle XX
6.2. Situació actual
6.3. Les universitats i les ONG en la cooperació per al desenvolupament
6.4. Enginyeria Sense Fronteres (ESF), un moviment social independent
6.5. La força del voluntariat
Universitat de Lleida (UdL)
Mostra d'imatges
Enginyers
Capacitació en eines informàtiques a membres de la contrapart d’ESF a Moçambic. L’estratègia d’ESF implica el desenvolupament de capacitats per accedir als serveis bàsics i promoure l’enfortiment de l’organització comunal de base i la mobilització social. En aquest procés, les comunitats prenen consciència dels seus drets i deures.
 
Enginyers
A Maputo (Moçambic) es treballa en la dotació d’aigua potable i el sanejament als centres de salut de diverses poblacions, incloent-hi la distribució d’aigua als edificis, la millora de la xarxa de drenatge i la construcció de latrines millorades. Per això és necessari identificar les necessitats concretes de la població.
 
El Grup Girona d’ESF treballa en la promoció de les energies renovables a les zones rurals de la província d’Orellana (Equador). En concret, el 2008 es van instal·lar 3 turbines de riu i es va procedir a l’amidament de parcel·les per a la legalització de terres.
Enginyers
 
Enginyers
L’òrgan principal de decisió, tant d’ESF com de la Federació Espanyola d’Enginyeria Sense Fronteres, és l’assemblea de socis i sòcies. Els voluntaris i voluntàries són els responsables de les decisions polítiques de l’organització i participen activament en l’execució de les tasques tècniques.
 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Dobleerre Editorial - Aviso legal